Coaching-Wingwave

Descobreix el
coaching Wingwave®

El mètode wingwave® fa referència a un coaching de rendiment i d’emocions que ajuda a la persona a reduir l’estrès i a augmentar la creativitat, el benestar mental i la resiliència en poques sessions.

Què és el
coaching Wingwave®?

El wingwave® és l’efecte que s’aconsegueix a través d’una intervenció bàsica: crear una fase REM (abreviatura de l’anglès Rapid Eye Movement) en vigília. La fase REM normalment es presenta durant el son. El coach fa ràpids moviments horitzontals amb la mà davant els ulls dels seus pacients.

Segons les investigacions sobre el cervell, els moviments oculars desperts (REM), en contrast amb la mirada fixa, desencadenen clarament reaccions d’alleujament de l’estrès en diferents àrees del cervell, per exemple, i també s’activa de manera favorable l’escorça prefrontal del cervell. El “moviment” dels ulls és, per tant, un desencadenant efectiu de “waves” (ones) positives.

Com a alternativa a l’”aleteig”,el coach de vegades treballa amb tons bilaterals o tècniques de tocs lleugers anomenats “tapping”.

El tema destinat es busca mitjançant el test miostàtic, provinent del camp de la kinesiologia, que és una eina mitjançant la qual es descobreixen factors estressants. Després de la intervenció es repeteix la prova miostàtica de nou per esbrinar l’eficàcia de la mateixa.

Els àmbits d’aplicació i el context del coaching

El coaching wingwave® s’aplica amb èxit en els àmbits de negocis, de l’esport professional, la pedagogia i didàctica, la salut i en l’àrea artística.

Utilitzant wingwave® també es treballa la concordança d’objectius, converses de coaching i controls d’èxit.

Em podeu trobar al Coachfinder de www.wingwave.com.

Em podeu trobar al Coachfinder de www.wingwave.com. Estic oficialment registrada com a Coach de Wingwave® i coach Wingwave® on-line i regularment faig nous cursos de formació.

Hi ha tres àmbits principals del coaching wingwave® en el treball amb clients:

Regulació de l'estrès

El coaching wingwave® ajuda a regular efectivament l’estrès, permetent al client manejar amb més facilitat situacions estressants en l’ambient laboral (conflictes en l’equip, problemes amb clients, etc.), dificultats i frustracions en l’assoliment de metes, així com també decepcions o incidents imprevistos en l’àmbit personal i afectiu. El coaching wingwave® pot ser també de gran utilitat per tractar diverses formes d’estrès físic, incloent-hi l’insomni i el jet-lag.

Coaching per l’èxit

El coaching wingwave® ® construeix els fonaments per a l’èxit del client en la seva vida personal, aportant-li un increment de creativitat, una auto-percepció més positiva i un increment del carisma ja existent, però ocult. Mitjançant l’“enfortiment del jo” i millorant la visualització de metes, el coaching wingwave® ajuda a la preparació mental per a un màxim rendiment Assumptes com l’ansietat davant els exàmens o la por a parlar en públic, poden ser tractats fàcilment i convertits en absoluta confiança en un mateix.

Coaching de creences

Consisteix en identificar creences limitants (per exemple: “no vals res“) i les canvia per creences en els propis recursos. El client pot també descobrir i aprendre com tractar les perilloses trampes d’eufòria(“puc amb tot”) les quals també poden crear estrès i poden ser un passatge directe al fracàs. El coaching wingwave® pot ajudar al client a crear una base de creences emocionalment estables, que permeten resistir les situacions d’estrès mental més demandants.

El mètode wingwave®

Estimulació bilateral dels hemisferis cerebrals: EMDR

A finals dels anys vuitanta, uns quants formadors enPNL i terapeutes dels EUA es van dedicar a estudiar l’aplicació i utilització de les “fases REM de vigília” en estat despert (Rapid Eye Movement) en la regulació de vivències emocionals estressants que afectaven negativament a les persones. A aquest procediment se li va denominar “Eye Movement Integrator”.

La psicoterapeuta americana Francine Shapiro va continuar desenvolupant aquest mètode, especialitzant-se en el tractament de l’estrès post-traumàtic, que consisteix en que el pacient segueixi amb la mirada el ràpid moviment dels dits i arribi a solucionar els bloquejos psíquics. El pacient segueix aquests moviments amb la seva mirada. Els ràpids moviments dels ulls obtinguts amb aquest mètode recorden a la fase REM, que es dóna en totes les persones quan somien de manera intensa: Rapid Eye Movement.

EMDR significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en català “desensibilització i reprocessament de moviments oculars”. Abans de la PNL i EMDR, ja es coneixien i usaven tècniques terapèutiques d’estimulació basades en el moviment dels ulls, però no eren realitzades amb la mateixa rapidesa i eficàcia.

El coaching wingwave® apadrina totes aquestes tècniques per l’estimulació dels hemisferis cerebrals i els integra, triant la tècnica correcta (visual, auditiva o tàctil) en funció de cada client, les seves característiques, cas i circumstàncies. Es buscarà, des del wingwave®, sempre la metologia a la qual el client reaccioni de manera més positiva. La que activi eficientment les ones cerebrals que necessita el client per optimitzar els seus recursos mentals.

A pesar de l’aparent simplicitat de la tècnica, avui dia en l’EMDR trobem un dels mètodes psicoterapèutics més efectius per al tractament de trastorns produïts per estrès post-traumàtic. Els diversos i magnífics resultats assolits ens demostren l’efecte positiu aconseguit després de l’aplicació de l’estimulació bilateral dirigida a l’obtenció d’un objectiu final en la teràpia i el coaching.

Programació Neuro Lingüística (PNL)

Segurament hauràs sentit parlar més sobre aquesta tècnica tan popularitzada. La PNL es pot definir com una estratègia de comunicació, desenvolupament personal i psicoteràpia que va ser desenvolupada per Richard Bandler i John Grinderdurant els anys 70 . Aquest mètode es centra en l’existència d’una relació entre els processos neurològics, el llenguatge i els patrons de comportament que cadascun de nosaltres hem après i interioritzat al llarg de la nostra existència.

La Programació Neurolingüística és un model dinàmic que tracta d’explicar com funciona el cervell humà i com processem la informació que ens arriba del món que ens envolta. Amb la PNL es descobreix com es comunica l’ésser humà amb ell mateix i amb el seu entorn.

La PNL té per objectiu canviar aquestes connexions que ens permeten assolir les nostres metes. Ampliant la consciència sobre les pròpies capacitats, enfocant-se en la solució, no en el problema, proporcionant-nos noves opcions de comportament i ensenyant-nos a flexibilitzar la conducta per millorar la comunicació amb un mateix i amb els altres.

Quan parlem de programació neurolingüística, ens referim a l’aptitud per produir i desenvolupar l’esquema de comportament d’un subjecte, així com les percepcions sensorials que determinen les nostres emocions i els mitjans que tenim per comunicar-nos amb la resta, tant verbalment com a través del llenguatge no verbal i simbòlic.

Prova miostàtica

El test O-Ring o test miostàtic va ser desenvolupat pel doctor Yoshiaki Omura.

No ens dóna una resposta de “sí” o “no”, sinó que apuntem les frases, paraules, objectes o situacions que ens aporta el client i és el test el que ens mostra una reacció física a l’enunciat i ens indica si el client pot o no gestionar emocionalment l’assumpte utilitzant l’anomenat arbre d’enunciats per detectar el detonant d’estrès i treballar-lo amb el procediment normal d’aleteig.

Coaching-wingwave-musica

Música
Wingwave®

La música wingwave® actua tant a través de les seves melodies equilibrants i positives, com a través d’un compàs esquerra- dreta que podem escoltar de manera alternada amb auriculars-estèreo, i que envia pulsacions als dos hemisferis cerebrals de manera auditiva, aconseguint una cooperació òptima de totes les àrees de cervell i posant-les en funcionament amb rapidesa.

Aquesta estimulació bilateral-auditiva dels hemisferis ajuda a reduir l’estrès i dóna suport als processos creatius. Per obtenir aquest efecte d’auto-coaching, s’haurà d’escoltar la música amb auriculars estèreo. Al fons de la música s’escolten sons naturals i tranquil·litzadors, sons agradables que també fomenten la inspiració. El ritme és sempre “andante” així com ho és el batec del cor en estat de repòs. Tot això fa que les pulsacions disminueixin de forma considerable i el nivell d’excitació del sistema nerviós també decreixi i es tranquil·litzi, deixa que l’estrès s’evapori, augmenta la sensació de benestar, i obre el nostre angle de perspectiva per poder veure i pensar les coses d’una manera més positiva i buscar solucions més adequades.

coaching-wingwave

Pertanyo a el cercle de qualitat Wingwave

coaching-wingwave-online

Certificació oficial a Wingwave Coach Online.

Envíame un Whatsapp